SadanArts

L'expressió esdevè plena quan es recolza sobre una base autèntica i amb sentit.

Disseny sense títol (1).png

dirigit a

creadors/es, mestres, professors/es de disciplines artístiques, mares/pares, educadors/es.

què farem

. explorarem els elements que conformen una sadana* des d'una perspectiva universal i accessible a qualsevol persona, de qualsevol cultura o creença, amb l'objectiu que et serveixi com a eina (font d'inspiració creativa, acompanyament a alumnes, eina per a composar, crear, etc...)

continguts

. què és una sadana

. els elements d'una sadana

. anem a  practicar...

. SadanArts

durada

1 sessió de 2h.

Formador: aquí

* sadana: es tracta d'un text estructurat que descriu les diferents etapes d'una pràctica meditativa concreta