Search
  • Espai Refugi

Meditació i gestió de conflictes

En aquest vídeo explico de quina manera pot influir la pràctica de la meditació en la resolució de conflictes (tant dins l'aula, com a casa com en qualsevol altre context).


31 views0 comments

Recent Posts

See All